Dr Jack Newman - Breastfeeding Help and Lactaion Consultant Training  
Heel goed drinken
Deze baby drinkt erg goed aan de borst. De pauze in de kinbeweging als de baby zijn mond wijd open doet, vlak voordat hij zijn mond sluit, geeft aan dat zijn mond zich vult met melk; hoe langer de pauze, hoe meer melk de baby binnenkrijgt.... Nu bekijken
 
Goed drinken
Let op de positie van de baby aan de borst. Kin in de borst, neus raakt de borst niet aan, de baby’s onderlip bedekt meer van de tepelhof dan de bovenlip. Een asymmetrische hap. .. Nu bekijken
 
Sabbelen
Deze baby is acht weken oud en drinkt nauwelijks, hoewel je een enkele keer een korte pauze ziet in de kinbeweging van de baby. Een baby die alleen op deze manier aan de borst drinkt kan uren aan de borst blijven en toch niet genoeg melk binnenkrijgen. ... Nu bekijken
 
Twee dagen oud
De baby in dit filmpje is pas 40 uur oud. De baby heeft een vrij goede hap gemaakt. Merk op dat zijn kin in de borst zit, zijn neus is los van de borst en hij bedekt meer van de tepelhof met zijn onderlip dan zijn bovenlip.... Nu bekijken
 
Tien uur oude baby
Deze baby is pas tien uur oud. Let op de asymmetrische hap: kin raakt de borst, maar de neus niet en de baby bedekt meer van de tepelhof met zijn onderlip dan zijn bovenlip. Hij is ook wat naar boven richting de moeder gekanteld... Nu bekijken
 
Baby 28 uur oud, geholpen bij hap

Laat aanhappen zien. Niet perfect, maar goed genoeg. De moeder heeft geen pijn. Er waren wel twee pogingen nodig om de baby te laten aanhappen, maar dat is oké; het heeft geen zin om een baby die de borst niet pakt te proberen te dwingen aan de borst te blijven. Dat lukt niet.

Merk op dat de baby ‘asymmetrisch’ hapt, met de kin tegen de borst maar met de neus vrij, en hij bedekt meer van de tepelhof met zijn onderlip dan met zijn bovenlip. Borstcompressie helpt de baby meer melk te krijgen.... Nu bekijken

 
Baby 28 uur oud, moeder helpt bij aanhappen
De baby begint met zoeken naar de borst. De moeder helpt hem naar de tepel. De baby opent zijn mond redelijk wijd, maar de moeder legt de baby niet helemaal goed aan. De baby maakt een oppervlakkige hap. Hij zou meer van de borst in zijn mond moeten hebben. ... Nu bekijken
 
Baby zoekt rechtop naar borst, moeder helpt, baby hapt aan
Wanneer de baby nog niet de borst neemt of deze helemaal weigert, kan deze techniek helpen om de baby zo ver te krijgen dat hij de borst accepteert.... Nu bekijken
 
Vier dagen oud na knippen tongriempje, met borstcompressie
Het tongriempje van de baby is zojuist geknipt. De moeder past op de juiste manier borstcompressie toe. Ze wacht om te kijken of de baby drinkt of niet (pauze in de kinbeweging)... Nu bekijken
 
Knijpen in tepel om verschil te tonen tussen slechte en goede hap
Als de baby alleen aan de tepel zelf aanhapt, dan krijgt hij erg weinig melk. Als de baby een juiste, grote hap neemt, dan vloeit de melk volop... Nu bekijken
 
Een borstvoedingshulpset inbrengen
Eén manier om het buisje te introduceren is om het in te brengen terwijl de baby aan de borst is, zoals in dit filmpje. De andere manier is om het buisje tegen de tepel aan te leggen en de baby te laten aanhappen aan de borst en tegelijk aan het buisje van de borstvoedingshulpset.... Nu bekijken
 
Vingervoeden om een baby te helpen aanhappen
Vingervoeden wordt vooral gebruikt om een baby die nog niet goed aanhapt voor te bereiden op de borst. Merk op dat het vingervoeden net lang genoeg duurt om de baby te kalmeren en goed te laten zuigen. Dit duurt zelden langer dan 60 seconden.... Nu bekijken
 
Cupvoeden
Een goed alternatief voor de fles. Vooral geschikt voor de baby die de borst weigert. Merk op dat de baby de melk oplikt met zijn tong. Het is niet de bedoeling de melk in zijn keel te gieten.... Nu bekijken
 
Schudden en trekken
Dit is een oudere baby, ongeveer drie of vier maanden oud, wiens moeders productie is afgenomen. Kijk op het informatieblad Slow Weight Gain Following Early Good Weight Gain (in het Engels) voor verschillende redenen waarom deze afname in melkproductie zich voor kan doen. ... Nu bekijken
 
Tongriempje knippen
Een simpele en snelle ingreep die een belangrijk verschil kan maken in het succes van de borstvoeding. Het onderzoek naar de voordelen van het knippen van te korte tongriempjes is overtuigend.... Nu bekijken
 
Vasospasm Turns Pink
De tepels van deze moeder worden wit na de voeding. Ze blijven enige tijd wit en worden dan weer roze. Deze kleurverandering gaat soms vergezeld van een kloppende en brandende pijn in de tepels. Dit komt vaak door een slechte hap en/of een schimmelinfectie (spruw).... Nu bekijken